Tyvevej 18


Tyvevej 18

Intro

Tyvevej 18 i Knoldeflod fungerede indtil 1905 som skole, hvor man byggede en ny lille skole lidt længere inde mod Rousthøje

Allerede i midten af 1800-tallet holdt man skole i Knoldeflod, da der om vinteren var alt for langt til skolen i Rousthøje for børnene fra de 15 hjem, der var i området. I 1872-79 havde de en vinterlærer, som hed Hans Peder Nielsen. I 1880 blev der bygget 2 fag til den skolestue, de havde hos Bodil og Christoffer Christoffersen, Tyvevej 18. Ejendommen ligger der endnu. Det er det samme stuehus, men skolestuen bruges nu til noget andet. Det var mest helt unge mænd, der var vinterlærere i Knoldeflod - måske var der gennem 56 år ansat 45 forskellige lærere, så børnene fik omtrent en ny lærer hvert år. Ikke alle var lige dygtige, så nogle år var det ikke så meget børnene lærte. Men de har alle haft betydning for de få hjem derude. En lærer ragede dog op over alle de andre. Det var Morten Chr. Lindegaard. Han var fra Hjortkær og var lærer i 1906-07. Senere blev han præst og biskop over Ribe stift.

I 1905 byggedes en ny lille skole i Knoldeflod - en skolestue, en forstue og et værelse til vinterlæreren. Her boede han, men han fortsatte med at købe kosten hos en' af børnenes forældre. Om sommeren gik børnene til skolen i Rousthøje, for da var dagene længere og føret bedre. Den store udstykning af gårdene i Rousthøje omkring 1930 gjorde, at der kom flere børn til skolerne. Sognerådet vedtog derfor at bygge en ny skole længst mod nord i Rousthøje ud imod Knoldeflod. Den kom til at hedde Rousthøje Nordre skole.

Laurids Søgård: Rousthøjes historie