Tystrup Rytterskole


Tystrup Rytterskole

Intro

I 1721 befalede kong Fr. IV, at der skulle oprettes 240 skoler i de 12 rytterdistrikter. Rytterskolen i Tystrup er først opført i 1724. Skolen er i privat eje.

Rytterskolen i Tystrup bærer årstallet 1724. Om der har været holdt skole andetsteds i de første tre år, eller om kongens befaling først er udført efter tre år, er uvist. Årstallet viser, at skolens ældste dele er den oprindelige rytterskole, som højst har været på 80 m2 – vel at mærket til både skolestue og lærerbolig. Skolen blev først nedlagt i 1961, da den daværende Tystrup-Haldagerlille kommune indgik skoleforbund med Fuglebjerg Kommune. Indtil 1891 blev alle syv årgange undervist i rytterskolen, hvorefter der blev oprettet en pogeskole for de yngste klasser. Skolens status som kongelig rytterskole ophørte i realiteten allerede i 1731, hvor overkammerherre og storgodsejer C.A. von Plessen købte kongens besiddelser i Tystrup og Haldagerlille sogne.


I Tystrup var det ikke muligt at placere skolen på gadejorden, altså landsbyens fællesareal. Derfor måtte fire bønder hver afgive lidt af deres jord til skolen, i alt 1 Skæppe og 2 Fjerdingkar, hvilket svarer til godt 1.000 m2.