Tysk toldsted 1895-1906
Intro

Bygningen var tysk Nebenzollamt fra 1895 til 1906. Toldsteddet blev flyttet her til fra Brabæk i 1895. I dag er Hejlsmindebakken nr. 29 privatbolig.

Det tyske toldsted ved 1864-grænsens østlige ende lå oprindelig i Brabæk lidt nord for grænseovergangen ved Kær Mølle. Her kom mange møllegæster over grænsen. Men de tyske myndigheder flyttede i 1895 toldstedet til Hejlsminde til stor fortrydelse for møller Hans Dall, Kær Mølle, som mistede mange kunder på flytningen.