Tysk militærlejr 1940 - 1945


Tyske soldater foran Garage 1 i Sydlejren


Edsaflæggelse på sportspladsen


Oversigtsskitse

Intro

Tyskerne besatte under 2. Verdenskrig Danmark i april 1940. Kort tid efter besluttede tyskerne at indrette en militærlejr i Aal Plantage nordøst for og inkluderende den danske militære Oksbøllejr.

''Publiceret''

Tyskernes lejr blev planlagt og opført som en divisions-træningslejr for den almindelige fodmarcherende tyske infanteridivision. Dette indebar beboelsesområde og stillepladser til hver enkelt bataljon/afdeling med et delvist muret køkken-/messeområde i midten. Der var overvejende tale om byggeri af træbarakker. Arbejdet blev primært udført af dansk arbejdskraft. Planlægning og byggeledelse var tysk. Lejren blev dimensioneret til ca. 13.000 mand, hertil fast lejrpersonel og 3.600 heste''. '' På Kallesmærsk Hede byggede tyskerne to kraftige bunkere. I den nordlige monterede man en kraftig dieselmotor. Så jævnede man et spor i retning mod den sydlige og trak så med wire en slæde med et mål til kampvogne og panserværnskanoner. Bunkerne blev også benyttet til tilvænning til artilleribeskydning. De blev fyldt med soldater og så detonerede man store ladninger udenfor. I Vrøgum Plantage lavede tyskerne en kraftigt udbygget infanteri-handlebane med flere bunkere til beskyttelse til de soldater, der trak skiverne. Den danske militære lejradministration blev på tyskernes forlangende samlet i Stampemøllen – der gennemførtes ikke flere danske skydninger i området. Årsagen til den fortsatte danske militære tilstedeværelse var, at danske myndigheder ville holde øje med tyskernes lejrudvidelse. I Efteråret 1942 forbød tyskerne dansk hærstyrkers tilstedeværelse i Jylland. Så blev Stampemøllen ryddet. Lejren blev aldrig - så vidt vides - fuldt udnyttet til sit oprindelige formål. I løbet af Besættelsen eksproprierede danske myndigheder på tysk forlangende ca. 1400 hektar til udvidelse af skyde- og øvelsesterræn. I det tidlige forår 1945 begyndte de tyske militærmyndigheder at indkvartere og forpleje tyske civile flygtninge i Lejren.

''KIlde: Oksbøllejren gennem 50 år. Udgivet af Kommandantskabet i Oksbøllejren i 1979.''