Tysk krigergrav i Fuglsang
Intro

Et par hundrede meter nordøst for Fuglsanggård i Fuglsangskoven ligger der en tysk krigergrav fra Treårskrigen med et gravkors af støbejern.

Et par hundrede meter nordøst for Fuglsanggård i Fuglsangskoven ligger der en tysk krigergrav med et gravkors af støbejern. På korset står: ”Hier ruhet Gemeiner W. Kröger No 64. C. D. 4 de S. J. H. B. Gefallen d. 22 maj 1849”. Denne tekst har mange forkortelser der ikke har noget med civile forhold at gøre. Derfor går man ud fra, at mindesmærket er rejst på tysk militær foranledning. Vi ved ikke noget om hvordan soldaten er faldet. Men samme dag som han døde stod et slag i nærheden af Strandvejen. Omvendt kan gravstedets beliggenhed antyde at han kan have tilhørt den lille styrke der holdt til i en hyttelejr i Fuglsang. De nærmere omstændigheder kendes ikke helt præcis. Gravstedet blev gentagne gange udsat for hærværk under besættelsen, men hver gang blev skaderne udbedret af kommunen.