Tysk grav på Christians kirkegård

Intro

I det sydvestlige hjørne af kirkegården ligger en afgrænset græsbevokset plads. Her ligger 236 tyske soldater og 136 tyske civilflygtninge begravet, som døde under og i årene efter Anden Verdenskrig.

Gravene er markeret med ensartede stenplader, hvor de begravedes navne og data står – en eller to på hver sten. Gravpladsen har desuden to fællessten, hvor den ene har en dansk indskrift og den anden har korte tekster på tysk og på dansk, der forklarer anlæggets art. Vedligeholdelsen varetages af Deutsche Kriegsgräberfürsorge.