Tysk fællesgrav fra 1849
Intro

De slesvigholstenere, som mistede livet ved udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849, blev begravet den 8. juli. Begravelsen foregik uden nogen særlig højtidelighed klokken 3 om morgenen. Samme dag blev de danske faldne fra slaget en storslået begravelse i kæmpegraven på Trinitatis kirkegård.

De slesvigholstenere, som mistede livet ved udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849, blev begravet den 8. juli. Begravelsen foregik uden nogen særlig højtidelighed klokken 3 om morgenen. Samme dag blev de danske faldne fra slaget en storslået begravelse i kæmpegraven på Trinitatis kirkegård. Der er ikke rejst noget mindesmærke for de tyske faldne – et slesvigholstensk forslag til et mindesmærke var uacceptabelt for den danske kirkestyrelse. Siden er der rejst et enkelt støbejernskors uden indskrift, muligvis som et kompromis. Tre kors med indskrift er også rejst på graven, mest sandsynligt rejst af venner og familie til de faldne, korsene minder. På det ene står: ”Hier ruhet Theodor Rode aus Barmstadt gest. D. 5.aug. 1849”. Næste kors bærer ingen indskrift. På tredje kors står: ”Carl Julius Paulsen geboren 19. juni 1827 verwundet d. 6. juli 1849 bei Fredericia gestorben 26. juli 1849”. På det fjerde kors står: ”Wilhelm Wolff, cand. theol. aus Itsehoe geboren 15. Februar 1825 gest. 17. juli 1849”. Disse tre mænd blev sandsynligvis bragt på lazaret i Fredericia efter slaget 6 og døde senere dér.