Tysk Toldbygning
Intro

Hejlsmindebakken nr. 31 var tysk toldsted fra 1906-1920.Bygningen er opført 1906 og afløste Hejlsmindebakken nr. 29 som tysk toldsted. Efter Genforeningen i 1920 blev bygningen blev privatbolig.