Tyrstrup Vestervej


Tyrstrup kro, Tyrstrup Vestervej. Fotograf: Gorrsen samlinger.

Intro

Tyrstrup Kro, med kroprivilegier, på Tyrstrup Vestvej. Der findes en kontrakt fra 1854.

Tyrstrup kro har eksisteret meget langt tilbage i tiden, bl.a. fortælles det, at her indtog bønderne deres måltid når de som medlemmer i mark fælles skaber var samlet til pligtarbejde ved såning og i høst. Der findes en kontrakt fra 1854, hvoraf det fremgård at kroejeren Christian Jørgensen sælger sit landboelsted med tilhørende kro rettigheder til Wilhelm Jørgensen. Af kontrakten frem gård det at kro driften er baseret på en kontrakt med ejeren af Høkkelbjerg kro på grund af dennes kro privilegier. Endvidere fremgår det at der skulle betales aftægt til en Daniel Eschevig i Haderslev, med to mark sølv i kvartalet! Wilhelm Jørgensen døde allerede året efter, men enken Lene Cathrine Jørgensen, drev kroen videre helt til 1877, hvor hun solgte til Hans Laurids Hansen. Hans L. Hansen var ejer frem til 1919. Og han må have været en dygtigt kromand, for ved salget var der foruden selve kroen nu også keglebane og danse sal, hvilket tyede på god søgning årene igennem. I 1919 blev kroen solgt til S. Honing fra Frørup og i 1922 flyttede han ind på kroen som kromand hvilket han var helt frem til 1954 uden at fortage de store forandringer. Kro driften hvilede hovedsageligt på en kreds af trofaste lokale stankunder. I 1954 blev Herluf Windberg den ny kroejer, men det er åbenbart ikke let at komme til for nye folk, for allerede efter tre år kom der ny ejer, Martha Jensen og året efter i 1958 er der atter ejerskifte. Den nye ejer blev landmand Walter Ørumgaard, og for han gik det åbenbart bedre, for han gennemførte en omfattende restaurering og ud vielse og fik øget kundekredsen med dansant og foreningsfester. Efter mere end 8 år måtte Ørumgaard give op og efter tvangsauktionen to på en dag blev den nye ejer Elna Rask fra Esbjerg. Men kun et år senere overlod hun i 1968 kroen til ægteparret Elisabeth og Aage Jensen. Og nu kom der åbenbart bedre tider på kroen, for i begyndelsen af 1970´erne blev der gennemført bygningsmæssige forbedringer, bl.a. med nyt stråtag. I 1987 overtog det nuværende ejer par Anette og Torben Schultz kroen, og de har ved en dygtigt og målrettet arbejde formået at gøre Tyrstrup kro til et meget anerkendt spisested, hvor gæsterne kommer langvejs fra for at nyde og opleve et godt måltid ved et veldækket bord i hyggelige lokaler. Men også lokalbefolkningen gør flittig brug af kroen, og festsalen er ramme om talrige familiefester, møder, kurser og lignende. Inden for de sidste år er en ny værelses fløj kommet til holdt i den gamle byggestil med røde murer og stråtag. Så den gamle røde kro fører på smukkeste vis kro traditionen videre indenfor nutidens krav.