Tyrstrup Kirkegård


Mindesten. Fotograf:Christiansfeld Arkiv

Intro

På Tyrstrup Kirkegård står en markant gravsten med følgende tekst: Installatør Nis A. Jacobsen

Inskription: Installatør Nis Jacobsen* i Anslet 26-02-1880 +Christiansfeld 27-07-1960
Deltog i verdenskrigen 1914-1918 og i Boxeropstanden i Kina 1900-1901
I Øst- Asien 1900-1903
I Øst-Afrika 1915-1916
I Syd- Indien 1916-1920
Fred

Materiale: Rødlig granit,slebet.Forside poleret

Højde: 77cm

Brede: 71 cm

Dybde: 16 cm

Menighedsrådet


Nis A. Jacobsen På Tyrstrup Kirkegård står en markant gravsten med følgende tekst: Installatør Nis A. Jacobsen * i Anslet 26. 2. 1880 + i Christiansfeld 24. 7. 1960 Deltog i Verdenskrigen 1914 – 1918 og i Boxseropstanden i Kina 1900-1903 I Øst-Asien 1900-03 I Øst-Afrika 1915-16 I Syd-Indien 1916-20 Fred I graven hviler Nis A. Jacobsen, der i 1956 skrev en fyldig redegørelse om det indholdsrige liv, der var blevet ham til del.
Efter tysk skolegang i Anslet efterfulgt af dansk opholdt på Hejls Efterskole fulgte 4 år i maskinlære med Teknisk Skole ophold i Danmark.
Det blev indkaldelse til værnepligten i den tyske marine i årene 1900-1903, der skulle blive starten på de dramatiske oplevelser, som fulgte. Mordet på den tyske Gesandt i Peking den 20. juni 1900 blev anledningen til at Tyskland samt andre internationale lande sendte militær styrke, som skulle knuse de fjendtlige massakrer, der blev udøvet mod europæerne i Kina. Tyskland sendte 3000 soldater herunder Jacobsen. Opstanden-boxeropstanden blev nedkæmpet med fred i 1901, men Jacobsen forblev som soldat i Kina og i flåden derude. Flåden besøgte alle betydelige havne i Øst-Asian. I 1903 sluttede denne første soldatertid. Efter ophold på Askov Højskole fulgte uddannelsen som dansk installatør.
Ved 1. verdenskrigs udbrud i 1914 blev Jacobsen indkaldt fra første dag igen i den tyske flåde. Her blev det som besætningsmand at skulle deltage i en gennembrydning af den engelske flådeblokade, for at undsætte tyskerne i Øst-Afrika. Efter en dramatisk sejltur på 71 dage lykkedes det at nå målet i Afrika, men blev der angrebet af engelske flådestyrker, så besætningen måtte flygte og tilslutte sig de tyske kolonisoldater. Efterfølgende blev de interneret og forblev i lejren indtil freden i 1918. Ingen sørgede for deres hjemsendelse, så Jacobsen søgte ud i det civile, fik arbejde som maskinmester.

Efter flere gode stillinger søgte Jacobsen i 1920 hjem til Danmark. Hjemkommen blev han efter undersøgelse erklæret for 1/3 krigsinvalid, fik en krigsrente, og kunne nu etablere sig med en EL-forretning i Christiansfeld, som han havde indtil 1939. Så flyttede han til Randers, hvor han byggede hus og havde en god alderdom. Da han ønskede at dø i Sønderjylland flyttede han tilbage til Christiansfeld i 1950. Der sluttede et begivenhedsrigt liv som ønsket i 1960.