Tyrrestrup


Hovedbygningen, der blev opført omkring 1720, er et hvidkalket bindingsværksanlæg med tre fløje. Den er opført på Peder Ebbesen Galts voldsted, hvor han omkring 1540 opførte en gård, som der stadig er rester fra i dag.

Intro

Tyrrestrup var indtil midten af 1600-tallet ejet af adelsslægten Galt, som havde anlagt herregården på nordsiden af Horsens Fjord. Tyrrestrups nuværende hovedbygning er en velbevaret bindingsværksbygning fra 1700-tallet. På Tyrrestrup drives der fortsat landbrug samt en Bed & Breakfast.

''Historien om Tyrrestrup'' Tyrrestrups første kendte ejer var Anders Hop, der i 1438 ejede hovedgården, som fra omkring år 1500 kom til adelsslægten Galt. Bønderne brød sig ikke om Peder Ebbesen Galt, særligt fordi han eftersigende rev adskillige kirker ned. Peder Ebbesen Galt deltog i Grevens Fejde (1534-1536), og i 1542 blev han medlem af Rigsrådet. Familien Galt ejede Tyrrestrup indtil midten af 1600-tallet. Efter flere ejerskift fik Henrik Müller herregården i pant fra kronen. Foruden at være rentemester for kongen var han også finansmand og godssamler, der ejede mange herregårde. Barnebarnet Christian Carl Müller overtog senere Tyrrestrup. Han forøgede godset og købte flere kirker. Ved hans død i 1734 endte Tyrrestrup på auktion, og Hans Christensen Juul blev ejer. Han havde et dårligt forhold til bønderne, der bl.a. anklagede ham for mishandling samt for at nedbryde dele af Søvind kirke og plyndre kister og lig. Hans Christensen Juuls datter giftede sig med Ole Johan Søltoft, og han overtog gården i 1770. Omkring år 1800 blev de fleste af fæstegårdene solgt under hans ejerskab, og processen blev fuldført af hans søn. Tyrrestrup var ejet af familien Sølvtoft indtil 1914, hvor Viggø Sølvtoft solgte gården til L. P. Horn. I 1936 solgte han det meste af godsets jord fra til Statens Jordlovsudvalg, der herefter udstykkede jorden til husmandsbrug. ''Markante ejere'' 1500-1548: Peder Ebbesen Galt 1668-1692: Henrik Müller 1736-1769: Hans Christensen Juul 1827-1878: Ole Johan Søltoft Læs mere om Tyrrestrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/tyrrestrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning blev opført omkring 1720 af Christian Carl Müller og er et trefløjet anlæg med hvidkalket bindingsværk. Der er rester fra Peder Ebbesen Galts bygning, der blev opført omkring 1540. I begyndelsen af 1800-tallet blev hovedbygningen igen ombygget. De største forandringer skete dog indendørs, og det trefløjede anlægs karakter blev derfor ikke ændret. ''Omgivelser'' Hovedbygningen blev opført på et firesidet voldsted, som blev opført af Peder Ebbesen Galt i 1500-tallet. En muret bro fører over voldstedet ind til borggården. I 1700-tallet blev der opført nye avlsbygninger, men de blev revet ned i 1937 efter meget af godsets jord var blevet udstykket. '' '' I den nærtliggende Søvind kirke blev altertavlen skænket af Christian Carl Müller i 1723, og et epitafium over Hans Christian Juul blev opsat af hans børn efter hans ød i 1769. ''Bygninger og gods'' 1540: Hovedbygning opført af Peder Ebbesen Galt 1720: Nuværende hovedbygning opført 1937: Avlsbygninger fra 1700-tallet nedrevet

''Fakta'' Adresse: Tyrrestrupvej 41, 8700 Kommune: Horsens Tidligere: Skanderborg amt, Voer herred, Søvind sogn Ejer: Jens O. J. Harder (2016) Funktion: Landbrug, skovbrug, udlejning af selskabslokale, Bed and Breakfast (2016) Størrelse: - (2016) Offentlig adgang: Mulighed for leje af selskabslokale og overnatning Fredning: Hovedbygningen er fredet (2016) Besøg [http://www.tyrrestrup.eu/ tyrrestrup.eu]

''English'' Tyrrestrup is located northeast of Horsens and dates back to the 15th century with the family Galt as owners of the manor until the 17th century. One of them was Peder Ebbesen Galt who was a high-ranking nobleman. He participated in the Count’s Feud (1534-1536) and was later member of the governing Council of the Realm [Da: Rigsrådet]. Christian Carl Müller built the main building around 1720 with only minor changes since.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''