Tybrind


Tybrind Herregård og have. Den unge mand ved blomstergruppen er senere folketingsmand I.C.A. Carlsen Skiødt, som var gartner på Tybrind Herregård 1889-1892.


Arbejderne på herregården Tybrind under Wedelsborg ved høsten 1890. Manden stående til højre er forvalteren Hans Chr. Meyer.


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Tybrind


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Tybrind


Hovedgården Tybrind

Intro

I 1589 nedlagde Corfitz Viffert syv af landsbyen Tybrinds ni gårde og oprettede hovedgården med samme navn. Inden 1664 var også de sidste to gårde inddraget.