Tvindmølle Ulfborg


Skråfoto.

Intro

I 1975 byggede de danske tvindskoler en vindmølle. Det var midt i 1970’ernes oliekriseår, og fremtidens energiforsyning var til diskussion. Tvindkraft-møllen blev bygget af studerende og frivillige lærere og elever på tvindskolerne. I 1978, efter tre års byggeri, kom møllen i produktion...

I 1975 byggede de danske tvindskoler en vindmølle. Det var midt i 1970’ernes oliekriseår, og fremtidens energiforsyning var til diskussion. Tvindkraft-møllen blev bygget af studerende og frivillige lærere og elever på tvindskolerne. I 1978, efter tre års byggeri, kom møllen i produktion. Vindmøllen kunne producere to megawatt. Den 54 meter høje vindmølle var verdens største. Projektet skulle vise, at vindenergi er et alternativ til fossile brændsler og atomenergi. Ideen var også at forsyne tvindskolerne med billig og vedvarende energi. Vindmøllen kører stadig i dag med alle originale dele. Kun vinger og vingelejer er blevet skiftet ud. ''Tvind-imperiet '' Skolesamvirket Tvind, i Ulfborg i Vestjylland, blev grundlagt i 1970’erne. I Ulfborg lå den Rejsende Højskole, en friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse, en international efterskole for 14-18-årige og et seminarium. Den karismatiske Mogens Amdi Petersen var leder af Tvind. Under ham voksede skolesamvirket til mere end 40 institutioner alene i Danmark. Grundlaget for skolerne er et samfundsorienteret skolesyn, der lægger vægt på sammenhæng mellem teori og praksis. Ideologien bygger blandt andet på maoisme og solidaritet med den tredje verdens fattige. De ansatte lærere giver deres løn til fælles fonde, der sammen med blandt andet tøjindsamling finansierer virksomheden. Siden slutningen af halvfemserne er det kun få af tvindskolerne, der modtager statstilskud. I dag foregår de fleste tvindaktiviteter i udlandet.