Tvillingegården


Tvillingegaarden, Birkevangsvej 3, Baaring Mark. Billede fra o.1925.


Markerne går helt ned til stranden. Edvard og Harald med en af kvierne i 1992.


Indsamling af tang til dækning af roekulen. Edvard og Harald på stranden i oktober 1974.


Musik og socialt samvær Sct. Hans aften. Edvard og Harald med vennerne fra Folkets Hus i 1983.


Edvard og Harald på markarbejde med traktoren i 1986.


Haven med gaarden i baggrunden. Foto 2009.


Bro lavet af frivillige til stedet. Foto 2009.


Vedligeholdelse af haven igang. Foto 2008.

Intro

Tvillingegaarden består af to ejendomme, hvor tvillingerne Harald og Edvard Larsen boede hele deres liv. De testamenterede ejendommene til rekreativt område for ældre.

Tvillingerne Edvard og Harald Larsen blev født i 1916. De boede hele deres liv på ejendommen Birkevangsvej 3, som de drev sammen med den ved siden af liggende ejendom, Kildevangsvej 24. Begge ejendomme arvede de efter deres forældre.

Tvillingernes forældre, Karl Alfred Larsen, Kildevangsvej 24 og Emilie Liljedal Hansen, boede som børn naboer til hinanden på Baaring Mark.

Karl og Emilie boede, fra de blev gift, hos hendes mor på Birkevangsvej 3 og overtog ejendommen efter hendes død.

Brødrene forblev ugifte. De testamenterede deres ejendomme i 1995 til et værested for ældre.

Der hører ca. 10 tdr. til ejendommene.

Tvillingegaarden styres af en fondsbestyrelse, som ønsket i testamentet.

Tvillingegaarden blev en realitet i 2002.

Der er ca. 40 frivillige tilknyttet stedet. De renoverer og vedligeholder stedet, samt sørger for forplejning ved arrangementer.

Tilbudet til de ældre er værksteder til fri afbenyttelse, socialt samvær og mange arrangementer i løbet af året.

På snedker- og smedeværkstedet fremstilles genstande. De kreative piger syer og stikker. Alt sælges i løbet af året.