Tustrup


Den gennemgående gavlkvist på Tustrup klassicistiske hovedfløj er på elegant vis indrammet af hvidkalkede pilastre og gesimsbånd. Øverst krones midtrisaliten af en trekantsfronton med urværk.

Intro

Selv om Tustrup ligger kun en kilometer nordøst for Clausholm har de to herregårde kun i kort tid haft fælles ejer. Hans Friis erhvervede en samling bondegårde omkring 1656, og han oprettede her hovedgården Tustrup. Den klassicistiske hovedbygning blev opført af Holger Rosenkrantz i 1809.

''Hovedbygning'' Hovedfløjen af Tustrups klassicistiske hovedbygning blev opført i 1809 af baron Holger Rosenkrantz. Bygningen er opført i én etage af røde mursten på en sortmalet sokkel og i nyere tid er det halvvalmede tag blevet omlagt til rødt tegl. Hovedfløjens hjørner samt den gennemgående gavlkvist med trekantsfronton og urværk indrammes af hvidkalkede pilastre og langs hele bygning løber et hvidt gesimsbånd mellem murværk og tag. I 1862 tilføjede Jens Pind de to mindre sidefløje, som ligger i forlængelse af hovedfløjen og ligeledes er opført i én etage af røde mursten. ''Omgivelser'' Tustrup omgives af et stort haveanlæg med store træer og en lang sydgående allé, der fører hele vejen ned til vådområderne omkring Alling Å, som skiller Tustrup fra Clausholm. På den nordøstlige side af hovedbygningen ligger Tustrups mange avlsbygninger, som i dag anvendes til moderne landbrug. ''Bygninger og gods'' 1656: Hovedgården oprettet 1726-1784: Lagt under stamhuset Hevringholm1787: Fæstegods frasolgt og hovedgårdsjord udstykket 1809: Hovedbygning opført 1862: Sidefløje opført

''Fakta'' Adresse: Tustrupvej 4, 8960 Randers SØ Kommune: Randers Tidligere: Randers amt, Sønderhald herred, Hørning sogn Ejer: Niels Peter Louis-Hansen (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, animalsk produktion (2017) Størrelse: Ager 253 ha, eng 61 ha, skov 38 ha og andet 17 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er ikke fredet (2017)

''English'' A kilometer northeast of the impressive baroque castle Clausholm we find the manor house Tustrup. Until 1656 it was a small village, but when the, likely desolate, tenant farms were acquired by Hans Friis he created an estate in their place. In 1809 Holger Rosenkrantz build the classicist main building in red bricks.

''Publiceret''

''Historien om Tustrup'' Herregården Tustrup udspringer af en samling gårde nordøst for Clausholm. I midten af 1600-tallet solgte kronen ud af sit gods for at finansiere de omkostningsfulde Karl Gustav-krige(1657-1660). I den forbindelse købte Hans Friis til Clausholm de nærliggende fæstegårde, hvoraf han i 1656 oprettede hovedgården Tustrup. Under svenskernes indtog i Jylland forskansede Hans Friis sig på Clausholm, hvor han qua sine krigsmæssige erfaringer foretog sabotage og drev snaphanevirksomhed mod de indtrængende svenskere. I 1711 gik Tustrup til Christian Friis, som i forvejen ejede stamhuset Hevringholm, under hvilket Tustrup blev lagt i 1726. Stamhuset bestod indtil 1782, hvor Joachim Beck-Friis fik kongelig tilladelse til at opløse det, og i 1784 solgte han Tustrup til Christian Kallager. Tustrup blev i 1787 solgt til Anders Dyhr, som efterfølgende frasolgte fæstegodset og udstykkede hovedgårdsjorden. Dermed var Tustrups dage som et stort gods foreløbigt forbi. Omkring 1809 blev en del af jorden dog samlet igen af baron Holger Rosenkrantz, som også iværksatte opførelsen af en ny hovedbygning på Tustrup. Ejerhistorien i resten af 1800-tallet er præget af lange stræk, hvorimod første halvdel af 1900-tallet stod på hyppigt ejerskifte. Herregården ejes i dag af Niels Peter Louis-Hansen, der driver stedet som moderne landbrug. ''Markante ejere'' -1656: Kronen 1656-1695: Hans Friis 1731-1741: Joachim Beck-Friis 1787-1795: Anders Dyhr 1809-1833: Holger Rosenkrantz Læs mere om Tustrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/tustrup-oestjylland danskeherregaarde.dk]