TuristkontoretIntro

Turistinformationen har til huse i Dragørs gamle havnekontor. Her holdt havnefogeden øje med, hvad der skete på havnen og opkrævede havneafgiften.

Huset er formentlig opført i midten af 1800-tallet som kontor for havnefogeden. Havnefogeden var én af byens vigtige embedsmænd. Han holdt opsyn med havnen og dens skibe. og kunne uddele bøder, hvis havnens vedtægter ikke blev overholdt. Havnefogeden tog også imod betalingen for skibe, der anløb havnen. Det gør han stadig, men i dag foregår administrationen af havnen fra et nyere havnekontor længere ude på havnen. Bænken ved kontoret kaldtes for ”Børsen”, og her fik byens skibsførere sig en snak om deres oplevelser på havet og udvekslede nyheder og rygter. De blandende sig ikke med lodserne, styrmændene, matroserne eller fiskerne, som havde deres egne mødesteder på havnen.