Tune gamle skole


Luftfoto af Tune gamle skole

Intro

Den første Tune skole blev bygget i 1743 øst for kirken. I 1841 opførtes en ny skole på den modsatte side af vejen. Den var med senere udvidelser skolen i Tune fra 1841 til 1963, hvor den nye Tune Skole blev indviet.

I 1743 blev der bygget en skole i Tune. Skolen lå op til den østre side af kirkegården. Til denne første skole i Tune hørte der landbrug til. Skolelodden lå ved Karlslundevejen overfor Tinggården. Skolen blev nedrevet i 1841. I 1841 flyttede skolen over på den modsatte side af vejen. Flere bygninger i byen har dog været anvendt i skolens tjeneste. I 1917 blev der, som modsvar til Tune skolen og på initiativ af familien Hedeboe på Grusgården (Hedeboegård) i Tune, bygget en friskole. Henrik Hedeboe, oprindelig murer, byggede egenhændigt skolen på sin jord. Den kom til at bestå af en "længe", som indeholdt skolestuen. Friskolen eksisterede kun i tre år pga. manglende elevtilgang. I september 1963 blev den nye Tune Skole indviet.

''Publiceret''