Tunø Andelsmejeri


Tunø Andelsmejeri.

Intro

Tunø Andelsmejeri blev oprettet i 1887-88. Baggrunden var som alle andre steder i Danmark omlægningen af landbrugsproduktionen til malkekvæg.

Tunø Andelsmejeri blev oprettet i 1887-88. Baggrunden var som alle andre steder i Danmark omlægningen af landbrugsproduktionen til malkekvæg.
Det første mejeri lå midt i byen, men i 1913 byggede man en ny, moderne mejeribygning og en god bestyrerbolig.
De første år skiftede mejeribestyreren ofte – der var nemlig en regel om, at bestyreren skulle være ugift; og det skete jo jævnligt, at mejeribestyreren faldt for en ung pige fra øen. Måske kunne den bolig, som mejeriet stillede til rådighed, ikke rumme en hel familie? Men fra 1903 droppede man den regel.
At skaffe brændsel til mejeriet kunne være et stort problem. Man brugte kul, men det kneb med at skaffe brændsel under 1. verdenskrig. Et stykke skov ved Revet måtte lade livet, og man brugte også tørv i stor stil. Samme problem havde man under 2. verdenskrig, hvor mejeriet en overgang kun var i drift hver anden dag.
1964 blev Tunø Andelsmejeri nedlagt. Tiden var løbet fra de små mejerier, og landmændene måtte finde nye indtjeningsmuligheder. I dag fungerer stedet som gæstgiveri med navnet ”Det Gamle Mejeri”.