Tunø skole


Tunø Skoles elever ca. 1890. Tunø Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Tunøs skole blev bygget i 1957 og taget i brug året efter.

Tunø skole
Tunøs skole blev bygget i 1957 og taget i brug året efter.
Tunø var stadig en selvstændig kommune, men man kunne ikke magte skolebyggeriet alene, så Århus Amt gav et stort tilskud til opførelsen. Dengang var der omkring 35 børn på øen. Der var lærermangel over hele landet, og man forsøgte at lokke kvalificerede folk til øen med en god tjenestebolig, og et par år før den nye skole blev bygget, var læreren flyttet ind i et helt nyt hus.
Den nye skolebygning fungerede også som sognegård og blev brugt til idræt, aftenskole, bibliotek, festlokale, mødested og meget andet.
Tunø skole er en af Danmarks mindste skoler, og den hører i dag under Hou Skole på fastlandet. Gennem årene har antallet af elever svinget meget – men det er gået stødt nedad. Det er en stor udfordring for den eneste lærer på skolen at sørge for undervisning i alle fag og på alle klassetrin. I 2015 har skolen seks elever.
Missionshus Overfor skolen, ligger det tidligere missionshus. Det er opført 1893 og blev blandt andet brugt til møder og bibellæsninger. Flere af Tunøs præster havde i slutningen af 1800-tallet tilknytning til Indre Mission, og det prægede menighedslivet. Præsterne havde opbakning blandt øens beboere og kom såvel i de missionske og de ikke-missionske hjem.