Trustrup


Bymiljø

Intro

Mindre landsby indtil landevejen i 1859 og siden jernbanen i 1876 blev ført gennem byen, der blev trafikalt knudepunkt. I stationsområdet findes station, etagebyggeri fra perioden, skole, kornmagasin, småindustri, samt mejeri