Trustrup


Bymiljø

Intro

Mindre landsby indtil landevejen i 1859 og siden jernbanen i 1876 blev ført gennem byen, hvorefter byen blev et trafikalt knudepunkt. I stationsområdet findes stationen, etagebyggeri fra perioden, skole, kornmagasin, småindustri, samt et mejeri.

''Trustrup '' Denne landsby har sin oprindelse i vejbyen Gammel Trustrup, som var placeret syd for landvejen i byens vestlige udkant. Fra 1795 blev byen stjerneudskiftet, hvorved de lokale gårde kunne blive i byen og Thustrup bevarede store dele af sine oprindelige landsbytræk. Disse træk kommer særligt til udtryk i den sydvestlige bydel, hvor der i dag fortsat findes flere gamle gårdbygninger, I 1859 blev der nord for byen anlagt en snoet landevej, der foruden at øge trafikken i området ikke fik mærkbar betydning for byens udvikling. Trustrup begyndte først for alvor at ændre sig efter 1876, hvor jernbanen med den dertilhørende stationsbygning, telegrafstation og postekspedition blev opført. Herved overgik Trustrup fra landsby til stationsby. Igennem slutningen af 1800årene blev som konsekvens af jernbanen flere og flere huse til i Trustrup, hvilket også førte til flere nye virksomheder i området. I 1885 blev områdets på det tidspunkt eneste større kalk- og teglværk med ringovn etableret øst for stationen, som blev efterfulgt af en andelsmejeri ved siden af stationen i 1889. Da de nye tider også skabte behov for bedre uddannelse, blev der i 1889 også oprettet en realskole i to etager. Trustrup blev knudepunkt for samfærdslen på egnen i 1901, hvor Ebeltoft-Trustrup banen blev oprettet med Trustrup som endestation. I tiden omkring Ebeltoft-Trustrup banens tilblivelse blev der dertil oprettet en brugsforening, en købmandsgård, en kro, et gæstgiverhus, et afholdshotel, et forsamlingshus og et missionshus. Mange af disse bygninger, herunder stationsbygningen og kroen, findes den dag i dag, til vidne om den udvikling byen gennemgik i 1800årenes sidste årtier.