Trundholm Mose og Solvognen


Solvognen, solskive. Solvognens forgyldte solskive er dekoreret med cirkler og spiraler.

Intro

Solvognen blev fundet i 1902. Den gav ny viden om bronzealderens religion, hvor det centrale var forestillingen om, at en guddommelig hest trak solen over himlen. Solskivens spiralornamentik fortæller, at Solvognen er fremstillet i Danmark cirka 1400 f.Kr...

Solvognen blev fundet i 1902. Den gav ny viden om bronzealderens religion, hvor det centrale var forestillingen om, at en guddommelig hest trak solen over himlen. Solskivens spiralornamentik fortæller, at Solvognen er fremstillet i Danmark cirka 1400 f.Kr. I dag står solvognen som et særligt ikon. Den ses på våbenskjoldet for Trundholm Kommune, nu Odsherreds Kommune, og vi kender den som logo for Spies Rejser. I forhallen til FN-bygningen i New York står en kopi af Solvognen, der her skal symbolisere ønsket om fred og lykke. ''Danmarks vogn nummer et'' Omkring år 1900 blev der indvundet nyt landbrugsland mange steder i landet. I 1902 kom turen til Trundholm Mose. Først blev der gravet drængrøfter for at tørlægge mosen, derefter skulle mosen pløjes for første gang. Skovvæsenet ansatte Frederik Villumsen til at gøre arbejdet. Han havde fået plovskæret forbedret, så ploven kunne bryde og vende mosejorden. Midt i det ensformige arbejde bag ploven, dukkede hestefiguren pludselig frem, og derefter kom solskiven. Sagerne blev bragt hjem til gården. Her troede man først, at det var gammelt legetøj, og børnene legede med hesten. Snart kom skovvæsenets embedsmand forbi. Han forstod, at noget helt enestående var fundet og kontaktede Nationalmuseet. Solvognen var reddet. I dag græsser heste i Trundholm Mose, men netop omkring Solvognens findested vokser vådbundsplanter som dunhammer.