Trunderup - Kværndrup Sogn


Trunderup Brugsforening. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Partier fra Trunderup. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune


Trunderup Skole. Billedet tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Ryslinge Kommune

Intro

Trunderup er nævnt første gang 1473 i formen Trwndrop. Fornavnet er sandsynligvis mandsnavnet Thrond. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.