Trudsholm


Trudsholm er fra midten af 1600-tallet, hvor adelsmanden Kjeld Krag opførte en ny hovedbygning over ældre fundamenter.

Intro

Lige syd for Mariager Fjord ligger Trudsholm omgivet af voldgrave og en trelænget avlsgård. Herregården hed oprindeligt Skøttrup, men overtog senere navnet Trudsholm fra en anden gård. Den navnkundige Otte Krumpen, som med varierende succes tjente hele fire konger, ejede herregården i næsten 50 år.

''Historien om'' Det nuværende Trudsholm ligger, hvor der i middelalderen lå en herregård med navnet Skøttrup. Den middelalderlige borg ved navn Trudsholm var derimod at finde ca. 2 km nordøst herfor, hvor et imponerende voldsted stadigt er synligt den dag i dag. Trudsholm kan spores tilbage til 1381, hvor Mogens Jensen overdrog Trudsholm samt en del andet gods mod at blive hjulpet ud af fangenskab. Otte Krumpen, som omkring 1521 arvede Trudsholm, var en af herregårdens mere markante ejere. Gennem sin tid tjente Otte hele fire konger: Christian 2. (1513-1523), Frederik 1. (1523-1533), Christian 3. (1534-1559) og Frederik 2. (1559-1588), men med skiftende succes. Under Christian 2. vandt han stor hæder som hærfører, men under Grevens Fejde (1534-1536) var han på den tabende side. Efter en tid blev Otte dog taget til nåde, og i 1554 blev han udnævnt til rigsmarsk. Det formodes at være Otte der sammenlagde de to herregårde Skøttrup og Trudsholm på den nuværende placering. Trudsholm var senere i andre adelsslægters eje, fx slægterne Krag og Marsvin, men i 1804 blev gården købt af landeværnskaptajn Niels Secher og Trudsholm kom således på borgerlige hænder. Under Secher-familiens ejerskab blev fæstegårdene frasolgt. ''Markante ejere'' -1381: Mogens Jensen 1521-1569: Otte Krumpen 1650-1673: Kjeld Krag 1726-1758: Peder Marsvin 1804-1831: Secher-familien Læs mere om Trudsholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/trudsholm-oestjylland danskeherregaarde.dk]

''Fakta'' Adresse: Trudsholm Allé 10, 8970 Havndal Kommune: Randers Tidligere: Randers Amt, Gjerlev Herred, Kastbjerg Sogn Ejer: Hofjægermester Christian Frederik la Cour (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 185 ha, eng 15 ha, skov 215 ha, andet 6 ha (2017) Fredning: Fredet Adgang: Ingen offentlig adgang

''English'' The manor Trudsholm lies in east Jutland just south of Mariager Fjord. The renaissance building is surrounded by a moat and a three-winged homer farm. The manor originally bore the name Skøttrup but later took over the name Trudsholm from another nearby manor. The renowned nobleman Otte Krumpen who, with varying success, served no fewer than four different Danish kings, owned the estate for nearly 50 years. Trudsholm was built in the middle of the 17th century by noble Kjeld Krag. The main building is built of red brick in a style typical of Danish manors. Two sidewings was added in the 18th century together with a still existing half-timbered home farm.

''Publiceret''

''Hovedbygning'' Nogle svære fundamenter under den nordlige fløj på den nuværende Trudsholm er muligvis rester af den foregående herregård Skøttrup. De to gårde blev sammenlagt i begyndelsen af 1500-tallet under Otte Krumpen, som i den forbindelse anlagde Trudsholms voldgrave. Den nuværende hovedbygning som står i to etager blev opført i midten af 1600-tallet af Kjeld Krag. Bygningen er opført på en sokkel af svære granitkvadre, den er opmuret i røde munkesten og er klædt af rødt tegltag. Trudsholm er et godt eksempel på et af 1600-tallet solide adelsbyggerier. De to mindre sidefløje blev opført i løbet af 1700-tallet. ''Omgivelser'' Den store, trelængede avlsgård i hvidkalket bindingsværk, som ligger i forbindelse med herregården, blev opført af Peder Marsvin i første halvdel af 1700-tallet. Trudsholms hovedbygning og ladegård ligger på en lav banke som er omkranset af vandfyldte voldgrave. Hele anlægget ligger på privat vis hengemt bag høje træer. Den middelalderlige befæstning Trudsholm lå ca. 2 km nordøst for det nuværende Trudsholm. ''Bygninger og gods'' 1500-tallet: Skøttrup og Trudsholm sammenlagt. Nuværende voldsted anlagt på Skøttrups gamle plads under navnet Trudsholm. 1651: Nuværende hovedfløj opført. 1700-tallet: De to sidefløje bygget til.