Troldstuerne


Troldstruerne 3. Indgangen ind til gravkammeret i den ene jættestue


Troldstruerne 1. Troldstruerne 1


Troldstuerne udgravning. Udgravning af gravkammer omkring 1910

Intro

Troldstuerne i Odsherred er en tvillingejættestue. Det er to sammenbyggede gravkamre fra bondestenalderen for cirka 5200 år siden. Vi ved, at det ene kammer i 1756 blev brugt som svinesti med adgang gennem et hul i væggen. Det andet blev først åbnet ved en arkæologisk undersøgelse i 1909...

Troldstuerne i Odsherred er en tvillingejættestue. Det er to sammenbyggede gravkamre fra bondestenalderen for cirka 5200 år siden. Vi ved, at det ene kammer i 1756 blev brugt som svinesti med adgang gennem et hul i væggen. Det andet blev først åbnet ved en arkæologisk undersøgelse i 1909. Flintøkser, lerkar, ravperler, pilespidser og flintdolke viste, at jættestuen har været brugt i to af bondestenalderens perioder med omkring 1000 års mellemrum. På gulvet i de to gange ind til kamrene lå adskillige skeletter. Gulvene i kamre og gange var dækket med flade hvide kalksten. ''Guddommelig alliance '' Det dobbelte findes tit i dysser og jættestuer, derfor hedder det tvillingejættestue. Troldstuernes to kamre er et spejlbillede af hinanden omkring en akse midt i. De to kamre med hver sin gang er altså tvillinger. Det dobbelte findes også, når gravene har tvillingesten. Det er to halvdele af samme stenblok, der ofte er en del af væggen i stenkamrene. De står altid overfor eller ved siden af hinanden eller ligger som loftssten ved siden af hinanden. De er aldrig væk fra hinanden. Vi kender ikke betydningen af det. Måske har bygherrerne ønsket at udtrykke en form for alliance mellem sig selv og det guddommelige.