Trolde HusIntro

Trolde Hus blev bygget af Harald Plum tidligt i 1900-tallet. Trolde Hus har siden været bolig for Ane Ryholt og grosserer Svend Hansen, også kaldet Safari-Hansen. I dag fungerer huset som lejrskole.

I 1919 opkøbte en ung købmandssøn fra Assens, Harald Plum, gårdene og jorden omkring Trelde Næs. Han blev hurtigt en populær mand på egnen, da han skaffede arbejde til folk ved at anlægge en lille havn og erstattede mange gamle huse med nye. Blandt disse huse var Troldehuset og en landarbejderbolig samt et savværk. Plum var ejer af en række mindre handelsselskaber, som han i 1916 havde slået sammen til det Transatlantiske Kompagni. Derudover havde han tjent en betydelig formue som gullaschbaron under Første Verdenskrig. Plums vision var, at Trelde Næs skulle være som et fristed for sine ansatte, hvor de kunne tilbringe deres ferier. Sådan fungerede Trelde Næs også en årgang, men i 1923 gik Plum konkurs, og de ansattes mulighed for ferie på næsset ophørte. Efter Plums konkurs og efterfølgende selvmord i 1929, blev der ansat en bestyrer af næsset. Bestyreren Carl Neergaard videreførte Plums arbejde, og egnen blev et yndet udflugtsmål for fredericianske gæster. Landarbejderboligen blev til restauration, og Troldehuset blev indrettet som sommerpensionat.

I 1930 køber den erhvervsdrivende kvinde Ane Ryholt, som drev flere restaurationsvirksomheder i København, Trelde Næs. Det første stykke tid, hvor Ane Ryholt ejede Trelde Næs, var der stadig fri adgang for søndagsgæsterne, og der kunne komme mange gæster ud på en god dag. Hurtigt blev det dog for meget for Ane Ryholt, der satte port og pigtrådshegn op. Hun var blevet træt af det affald, som gæsterne smed rundt omkring, og den måde som de maste sig ind på hendes private ejendomme. Herefter var det kun særligt indbudte personer, der fik lov til at komme ud på næsset. For eksempel familie, venner og deres børn, som hun tog godt imod. Under Besættelsen i 1940-1945 overtog den tyske værnemagt området. De lod blandt andet mandskabsbunkere og kanonstillinger opføre ude på næsset. Da Ane Ryholt fik fortalt, at en tysk kommandant havde besat hendes stue og smidt hendes møbler udenfor, tog hun straks til Trelde Næs for at skælde den tyske officer ud. Fra 1954 flyttede Ane permanent til Trelde Næs, hvor hun efterfølgende levede som eneboer. Ane regerede nærmest som dronning over næsset, indtil hun i 1960 solgte det til grosserer Svend Hansen, også kaldet Safari-Hansen. Salget var betinget af, at hun måtte blive boende resten af sit liv. Efter hendes død i 1968 blev hendes aske nedsat ved siden af troldehuset, hvor hun havde boet. Fredericia Kommune købte i 1966 Trelde Næs, og ved Ane Ryholts grav opstillede de en buste til hendes minde.