Troldborg Ring

Intro

Troldborg Ring ved Ravning. Ringborg fra Jernalderen.

Jernalderen (o. 500 fvt. til o. 800 evt.) var en voldelig tid, hvor datidens mennesker ofte måtte bygge befæstninger til beskyttelse. Sådanne forsvarsanlæg findes der mange af omkring Vejle.

Ved Ravning på kanten af Vejle Ådal findes Troldborg Ring, der er en ringborg, placeret på en bakketop med meget stejle skrænter på to af siderne og et brat fald ned mod ådalen. Borgen er desuden omgivet af en vold og en voldgrav. Et angreb på borgen ville derfor være umådeligt svært. Det er et næsten cirkelrundt anlæg med en diameter på 45 meter. Borgen lå højt og isoleret ca. 70 meter over dalbundens engområder med en god udsigt over hele ådalen. Borgen blev opført omkring år 100-200 evt. og var i brug indtil 400-tallet, hvor den formentlig blev brugt som en såkaldt tilflugtsborg for områdets beboere.

Engområdet vest for Vejle var et yderst farligt område at befinde sig i. Udover Troldborg Ring var der endnu en ringborg, Trælborg i Verst Skov, samt stærke voldanlæg med palisader ved Trældiget mellem Troldborg Ring og Trælborg og Margrethediget ved Øster Nykirke. I Vingsted Sø - 4 kilometer fra Troldborg Ring - blev der i 1856 fundet et stort krigsbytte, der blev ofret omkring år 200. Krigsbyttet bestod af en del våben, der var blevet erobret efter et stort slag i området og derefter ofret til guderne som tak for sejren.

Henvisninger:

Fra Vadested til by, Vejle historie bd. 1. (red.) Asbjørn Hellum Vejle 1997.