Troldborg Ring


Troldborg Ring-2. Troldborg Ring-2


Troldborg Ring-3. Troldborg Ring-3


Troldborg Ring 1. Troldborg Ring 1


Illustration af vikinger ved Troldborg Ring. Illustrationerne er en del af formidlingsprojektet om Danmarks Oldtid i Landskabet og kan ses på skilte ude ved lokaliteterne

Intro

Ringborgen Troldborg Ring ligger højt på kanten af Fandens Dal - en af de mest dramatiske af de naturskabte kløfter ned til Vejle Ådal. Mod syd og øst udnytter forsvarsværket de stejle sider mod slugten, der har gjort det næsten uindtageligt herfra...

Ringborgen Troldborg Ring ligger højt på kanten af Fandens Dal - en af de mest dramatiske af de naturskabte kløfter ned til Vejle Ådal. Mod syd og øst udnytter forsvarsværket de stejle sider mod slugten, der har gjort det næsten uindtageligt herfra. En terrasseafsats for foden af volden mod skrænten er formentlig skabt for at give fjenden et falsk indtryk af anlægget. Men var fjenden først kommet hertil, var han et let offer for voldens forsvarere. Den cirkelrunde jernaldervold er opført cirka 100-200 e.Kr. og er unik i Danmark. Tilsyneladende har den kun været benyttet som tilflugtsborg uden fast bebyggelse. ''Hvorfor har man bygget ringborgen?'' Borgen er bygget i en af de mest urolige tider i oldtiden. Netop fra romersk jernalder kender vi en række militæranlæg, der ellers næsten er ukendt i tiden forud. Det drejer sig blandt andet om de såkaldte ”folkevolde”, hvor man har forsvaret sig bag flere kilometer lange palisadevolde, forskellige typer af borganlæg samt - ikke mindst – de store våbenofferfund, som er blevet nedlagt i hellige søer og moser. Våbenofferfundene viser os, at det var veludrustede krigere, der på denne tid tørnede sammen i temmelig store hære. Et effektivt forsvar har altså været nødvendigt for at holde egne landområder fri af fjendens hænder. Fjenden kan enten have været lokal eller en af de fremmede hære fra østersøegnene, der trængte ind i Østjylland på denne tid.