Trifolium - Verdens største mejeri


Det store herregårdsmejeri Trifolium var i brug i årene 1899 - 1949.


Trifolium får fint besøg af den engelske konge, Edvard VII og hans dronning Alexandra i 1904. Fotograf: E. Lundbeck Haslev


Personale ved Trifolium Andelsmejeri. Ca. 1914.


Kong Edvard VII og Dronning Alexandra besøger Trifolium.

Intro

Trifolium var et herregårdsmejeri, der blev opført i Haslev 1899 og fungerede til 1949.

Det første andelsmejeri i Danmark blev opført i Hjedding i 1882. I de følgende år steg antallet af sådanne mejerier meget hurtigt. De aftog primært mælk fra små og mellemstore landbrug, og de mejeriprodukter, de fremstillede, havde en meget høj kvalitet.

Ved Haslev ligger flere store gårde og godser, hvoraf Bregentved og Gisselfeld er de kendteste. I 1890'erne var det lensgreve Frederik Moltke, Bregentved, forpagter Gerhard Peter Thalbitzer, Thurebyholm, og især forpagter Viggo Ulrik, Sophiendal, som stod i spidsen for at opføre et meget stort andelsmejeri for de store landbrug. Et sådant mejeri skulle være konkurrencedygtigt med de allerede eksisterende andelsmejerier. Bregentved, Gisselfeld og Giesegård var sammen med nogle tilhørende forpagtergårde med på ideen fra starten. De havde tilsammen over 3000 køer.

På det tidspunkt udviklede Haslev sig meget hurtigt, og tæt ved Haslev Station valgte man en grund til mejeriet. Byggeriet blev påbegyndt i 1899, og året efter var Trifolium færdigbygget og klar til at aftage mælk fra de mange køer, som ydede godt 8,4 mio. kg mælk årligt. Flere gårde, som lå langt fra Haslev,ville hurtigt gerne være med, men det var ikke realistisk på grund af ret store afstande og datiden transportmidler. Der blev dog hurtigt oprettet filialmejerier i Dalmose og Faxe og nogle år senere også i Maribo.

I 1901 oprettede man Trifoliums Mælkeforsyning i København, så Trifolium ved bl. a. brug af mælkevogne kunne være med til at skaffe københavnerne friske mælkeprodukter. Fra den første dag indførte man obligatorisk brug af mælkeflasker. Af hygiejniske grunde skulle man ikke kunne købe aftappet mælk på kande. I mange år anvendte man mælkevogne forspændt heste, men fra 1930'erne blev en del af transporten klaret med lastbiler. Under besættelsen gjorde benzinmangelen hestevognene uundværlige.

Trifolium blev allerede ved opførelsen omtalt som "Verdens største" mejeri. I løbet af ganske få år kom flere større landbrug bl. a. Gavnø Gods med, og mange andre gårde med mindst 200 køer var mejeriets stiftere især interesseret i at få med. Allerede i 1904 havde man 60 andelshavere med i alt 8000 køer.

Trifolium havde en meget stor smør- og osteeksport. Det medførte, at mange delegationer og honoratiores fra både ind-og udland besøgte "Verdens største andelsmejeri" i dets 50-årige epoke. Blandt kendte besøgende kan nævnes den engelske Kong Edward 7. og Dronning Alexandra samt Kronprins Frederik (Frederik 8.) i 1904 og det siamesiske kongepar, som var på besøg i 1934.

Trifolium bestod som mejeri indtil 1950. Herefter blev bygningerne anvendt til plastfabrik i en årrække. Efter at have stået tomme i nogle år blev bygningerne nedrevet i 2002. På grunden er der nu opført boliger og en discountbutik.