Treschowsgade


Treschowsgade 1-3, o. 1950. Boligblokken er en del af boligforeningen Østerbos første byggeri fra 1941.


Treschowsvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Gaden har navn efter amtmand over Vejle Amt 1820-1826, Herman Gerhard Treschow (1780-1836).

H. G. Treschow medvirkede ved forhandlingerne om anlæggelsen af Vejle Havn og var medstifter af Vejle Byes og Amts Sparekasse. Efter embedstiden i Vejle var han amtmand over Frederiksborg Amt.

En mindesten for amtmand H. G. Treschow er opstillet i anlægget ved havnepladsen.