Trelleborg


Kort. Trelleborg ligger hvor Vårby Å løber sammen med Tudeå

Intro

Trelleborg ved Slagelse er en af vikingetidens såkaldte ringborge. Borgen er dateret til 980 e.Kr. og er formentlig bygget af kong Harald Blåtand eller hans søn Svend Tveskæg. Den er en af i alt fire kendte ringborge, der er enestående for det danske område...

Trelleborg ved Slagelse er en af vikingetidens såkaldte ringborge. Borgen er dateret til 980 e.Kr. og er formentlig bygget af kong Harald Blåtand eller hans søn Svend Tveskæg. Den er en af i alt fire kendte ringborge, der er enestående for det danske område. De er alle opbygget efter en streng geometrisk grundplan med en cirkulær vold og et antal store huse inden for volden – i Trelleborgs tilfælde 16 huse inden for volden. Uden for Trelleborgs volde har man fundet ligene af mere end 150 begravede vikinger – herunder tre regulære massegrave. ''Hvad blev ringborgene brugt til?'' Ringborgene var militært område. Her holdt især soldater og deres familier til. De fire ringborges ensartethed viser, at de må være blevet anlagt af en central magt. På opførelsestidspunktet var Harald Blåtand konge – måske blev borgene anlagt i forbindelse med stridighederne mellem ham og hans søn Svend Tveskæg? Eller et led i forsvaret mod naboerne i syd? Under alle omstændigheder var ringborgene kun i brug i kort tid, og de enestående anlæg, der vidner om vikingetidens stærke kongemagt, fik hurtigt lov at forfalde. Men det har været alvor for kongemagten: Forud for anlæggelsen af Trelleborg blev en hel landsby ryddet af vejen - sandsynligvis med stor brutalitet: På Trelleborg og er der er fundet tilkastede brønde med børnelig i. ''Multietniske vikinger'' xv v ''Multietniske vikinger '' Kong Harald Blåtand var en god diplomat. Han forstod vigtigheden af alliancer uden for Danmark, bl.a. til de vestslaviske samfund i Polen. Selv havde han skaffet sig gode forbindelser ved at gifte sig med Tove, datter af den slaviske abodritterfyrste Mistivoj. Harald Blåtands søn, Svend Tveskæg, var blevet gift med Gunhild, der var datter af Mieszco af Polen. Det blev også i den polske by Wolin, at Harald Blåtand endte sit liv. Her flygtede han til, efter hans søn Svend Tveskæg havde taget magten fra ham i slutningen af 980’erne. Arkæologien i dag bekræfter, hvordan Danmark i Harald Blåtands tid var et multietnisk samfund. Det viser f.eks. fund af keramik og smykker fra de slaviske lande og fund af klæberstenskar og hvæssesten fra Norge. Strontiumanalyser af skeletmaterialet fra gravpladsen ved Trelleborg har bekræftet de nære forbindelser mellem Danmark og disse områder i vikingetiden.