Trelde fyr
Intro

Der har været et fyr på Trelde Næs siden 1916, men det er blevet flyttet flere gange grundet erosion.

Der blev rejst et fyr på Trelde Næs i 1916. Pressen var kritisk, fordi den frygtede, at et fyr ville skænde næsset. Fiskerne havde brugt de karakteristiske gamle træer yderst på næsset som sømærke, og der havde da heller ikke været nogen strandinger i 10 år før opførelsen. Fyret er blevet flyttet flere gange på grund af erosion af kystlinjen. P.t. er fyret en 21 meter høj gittermast, som er placeret på et tysk kanonfundament fra besættelsestiden.