Trekroner 2


Trekroner 2, oversigt.


Trekroner 2, oversigt.


Trekroner 2, oversigt.

Intro

Navnet kommer måske fra at fordi svenskerne slog lejr ganske tæt på i 1658-60. Trekronerdysserne, der ligger tæt ved hinanden, findes i Hareskoven oppe i skoven ud for Rema 1000 på Gammel Hareskovvej.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Undersøgelsehistorie (5) 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Uregelmæssig Jorddynge med enkelte større Sten ragende frem over et Antal af 25 m i NV-SØ. Sydenden dannes af en ringformet Vold [sb 32A], ca 10 m i Tværsnit. Ant. Rest af ødelagt Langdysse [sb 32]. 1976 Privat besigtigelse Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Langdysse [sb 32] og rundhøj [sb 32A] stærkt forstyrrede. Indbyrdes afstand = 5-6 m. Nordligst ligger langdyssen. 4 sten i sydsiden er muligvis randsten og 3 større sten nær vestenden er muligvis rester af et kammer. Rundhøjen har et krater i midten omgivet af en jordhøjning. I sydsiden ses 4-5 mulige randsten og i fordybningen 2-3 større sten. 1981 Museal udgravning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid En nærmere undersøgelse i 1981 af sb 32 viste, at lokaliteten består af 1 langhøj [sb 32] og 1 rundhøj [sb 32A]. Rundhøjen (kaldt Dysse II i beretningen) fremstår som en runddysse nu omgivet af 9 randsten med spor efter tørmur. Kammeret havde en cirkulær stenpakning af større sten, og i bunden en stenbrolægning med lag af flintskærver og knogler. 1982 Antropo-/odontologisk analyse Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet 1987 Museal besigtigelse Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor Langdysseruin, ca. 13 x 8 meter, højde ca. 0,5 meter. Omtrent midt i anlægget ses to sten henholdsvis 2,5 x 2,0 meter lange, antagelig rester af et ødelagt kammer. Den sidste sten er flækket. Stenene er omgivet af en ca. 2 meter bred stenpakning. Iøvrigt ses intet højfyld. Af randstenene er bevaret 5 i den sydlige langside, 4 fragmenter i den nordlige langside samt 3 i den østlige kortside.