Trekroner 1


Trekroner 1, oversigt.


Trekroner 1, oversigt.


Trekroner 1, oversigt.


Trekroner 1, oversigt.


Trekroner 1, oversigt.


Trekroner 1, detalje.

Intro

Trekroner kaldes de to dysser, som findes i Store Hareskov oppe i skoven ud for den nye Rema 1000 på Gammel Hareskovvej. Der er konstateret rillesten i anlægget. De har muligvis fået navnet Trekroner, fordi svenskerne slog lejr ganske tæt på i 1658-60.

Anlæg og datering (4) Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.) Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Undersøgelsehistorie (6) 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Uregelmæssig Jorddynge med enkelte større Sten ragende frem over et Antal af 25 m i NV-SØ. Sydenden dannes af en ringformet Vold [sb 32A], ca 10 m i Tværsnit. Ant. Rest af ødelagt Langdysse [sb 32]. 1976 Privat besigtigelse Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Langdysse [sb 32] og rundhøj [sb 32A] stærkt forstyrrede. Indbyrdes afstand = 5-6 m. Nordligst ligger langdyssen. 4 sten i sydsiden er muligvis randsten og 3 større sten nær vestenden er muligvis rester af et kammer. Rundhøjen har et krater i midten omgivet af en jordhøjning. I sydsiden ses 4-5 mulige randsten og i fordybningen 2-3 større sten. 1981 Museal udgravning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid En nærmere undersøgelse i 1981 af sb 32 viste, at lokaliteten består af 1 langhøj [sb 32] og 1 rundhøj [sb 32A]. Langhøjen var omgivet af 15 randsten med spor efter tørmur. I den vestlie enden fandtes et todelt kammer med stenbrolægning, samt lag af flintskærver og knogler. I den østlige ende lå resterne af endnu et kammer. 1982 Antropo-/odontologisk analyse Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet 1987 Museal besigtigelse Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor Langdysse, 21 x 9 meter, højde ca. 1 meter. I vestenden findes et tværstillet, rektangulært kammer med en kort gang eller forkammer mod syd. Kammeret består af to store sidesten og en gavlsten, og det måler 2,5 x 1,75 meter. Den indvendige højde er 1,2 meter. Forrummet måler 1,5 x 1,5 meter og er sat af to sidesten i vest, en sidesten i øst og en gavlsten mod syd. Af randstenene er bevaret 3 i den nordlige langside, 7 i den sydlige. I den østlige kortside findes 1 og i den vestlige 4 randsten. Flere af randstenene er sprængt i gammel tid. 1999 Registrering af knoglemateriale Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Trekroner; stenalder; 3930/81.