Trekroner


Trekroner. Trekroner formodentligt i 1920-erne.

Intro

Trekroner er et søfort i Københavns Søbefæstning. Det blev bygget fra 1787 til 1827 og var det første fort i søbefæstningen. Fortet blev senere udbygget og moderniseret...

Trekroner er et søfort i Københavns Søbefæstning. Det blev bygget fra 1787 til 1827 og var det første fort i søbefæstningen. Fortet blev senere udbygget og moderniseret. Det er placeret ved nøglepunktet i Københavns forsvar mod søsiden, nemlig ved det smalleste sejlløb i indsejlingen til Københavns Havn. Fortets opgave var at beskytte indsejlingen til havnen og at hindre et bombardement af København fra søen. Trekroner blev nedlagt som egentligt søfort i 1922 og definitivt nedlagt i 1932. I 1984 blev det købt af Statens Bygningsfredningsfond – for tre kroner. Herefter er det gradvist blevet sat i stand. ''Englændernes skræk'' København blev i 1700 udsat for et bombardement fra søsiden. I 1713 blev nogle udtjente orlogsskibe sat på grund ved det smalleste sejlløb i indsejlingen til København, som en form for søbefæstning. Så man fremover var bedre beskyttet fra søsiden. Et af orlogsskibene var Trekroner. Trekroner lå tæt på begivenhedernes centrum i to af 1800-tallets mest dramatiske begivenheder. Først Slaget på Reden i 1801 og siden Københavns bombardement i 1807. I 1801 udgjorde søfortet en alvorlig trussel mod den britiske angrebsstyrke. Derfor holdt Lord Nelsons flådestyrke sig også uden for rækkevidde. I 1807 valgte briterne at angribe fra landsiden. Det siger noget om, hvor godt forsvaret mod søsiden var.