Treenighedskirken


Treenighedskirken

Intro

I 1946 blev det besluttet i Zions Sogn at arbejde på at få bygget en ny kirke, da sognet var blevet stort, et af Danmarks største og Treenighedskirken blev bygget

I 1946 blev det besluttet i Zions Sogn at arbejde på at få bygget en ny kirke, da sognet var blevet stort, et af Danmarks største. Indtil bygningen af Treenighedskirken var Zions Sogn vokset til over 20.000 indbyggere, og den nye kirke overtog 7.000 indbyggere.

Kirken er, som den eneste i Esbjerg, tegnet af lokale arkitekter: Erik Flagstad Rasmussen og Knud Thomsen. De vandt den konkurrence, der i 1957 blev udskrevet blandt byens arkitekter om kirkebyggeriet. Kirken blev indviet i 1961 og kom dermed før den længe planlagte kirke i Østerbyen.
Kirken var den første i Esbjerg, der brød med traditionen, og byggeriet blev i begyndelsen mødt med en del skepsis. Kirken er bygget i gule mursten som et kirkecenter. Det har et kirkerum med 350 stole, der kan udvides med en kirkesal med 300 stole. Desuden er der kontorer, mødelokaler og konfirmandlokaler. Uden for et kapel og et klokketårn med tre klokker.

Kirkerum
Kirkerummet er et kvadratisk kirkeskib i gule mursten med op til 13 meter til loftet. De fire gavle er udsmykket med nonfigurativ glaskunst efter forlæg af esbjergenseren Jens Urup Jensen, udført i perioden 1961-1967. Mosaikkernes tema er: Jul (nordgavlen), Påske (østgavlen), Pinse (sydgavlen), og Livets vand (vestgavlen).

Alterudsmykningen er et kors af egetræ, døbefonden er af eg, og prædikestolen er af beton. Klokkerne er ophængt i 1971 i klokketårnet og støbt hos Whitechapel Bell Foundry i London. De blev indviet til tiårs jubilæet.

Under orkanen den 3. december 1999 blev kirkens kobbertag revet af, og kirken kraftigt beskadiget. Menighedsrådet fik lavet et kors, der står uden for kirken, af de løse kobberplader. Korset er lavet af kunstneren Erik Heide.

Treenighedskirken blev præmieret af Esbjerg Byfond i 1980.

Præstetavle
1961-1990 Frede Bøss
1968-1975 Carl A. Lomholt
1975-1981 Jørn W. Martinsen
1975-1982 Irene Martinsen
1982-1988 Søren K. Nielsen
1988- Ingrid L. Schmidt
1990- Frede Dalum
1992-2001 Bent Friis
2001-2006 Miriam F. Ellendersen
2005-2007 Mette P. Friis
2006- Arne Aa

Kirkeklokke og tårn
Klokketårnet er et smukt, fritstående tårn. Den første klokke i tårnet stammede fra Drogden Fyrskib og hang i ti år. Den blev i 1971 udskiftet med tre klokker, der er støbt hos Whitechapel Bell Foundry, London. Den største klokke bærer inskriptionen: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde”. Klokkerne blev indviet til kirkens ti års jubilæum.

Korset på kirkepladsen
I forbindelse med orkanen den 3. december 1999 blev kirkens kobbertag revet af kirken og fløj over i præstens have. Sognepræst Frede Dalum måtte dramatisk flygte med sin familie fra sit hjem.
Menighedsrådet besluttede, at det kunne være spændende at lave noget kunstnerisk ud af dette tag, og der blev enighed om at opføre et udendørskors. Det blev kunstneren Erik Heide fra Mors, der skabte korset, der er oplyst om aftenen.

Glasmosaikken
Det mest karakteristiske ved Treenighedskirken er de store trekantede ruder i kirkens gavle i nonfigurativ glasmosaik. De har forlæg af esbjergenseren Jens Urup Jensen, Holte. Mod øst over alteret har glasmosaikken med det store kors påsken som tema, mod nord er det julens budskab med Bethlehemsstjernen, mod syd er det pinse med 12 røde glasstumper som ildtunger. Vestvinduet dækkes delvis af kirkens orgel, der indrammes af den fjerde. glasmosaik ”Livets vand”. Ruderne er oplyst om aftenen til midnat.

Orglet
Orglet er bygget i 1966 af Troels Krohn, Hillerød, og har 21 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk og pedal. Orglet blev ombygget i 1991 af P. Bruhn & Søn, Årslev pr. Rødekro.

Lystræet
Menighedsrådet erhvervede i 2006 et lystræ udført af kunstneren Jens Galschiøt, Odense. Det er utraditionelt udformet som et træ, hvor grenene er formet som hænder, der løfter sig mod himlen. Lystræet er opstillet inde i kirken.

Kilder: Ebbe Nyborg og Jørgen Poulsen: Kirkerne i Varde og Esbjerg. Danmarks Kirker, Ribe Amt / udgivet af Nationalmuseet. - Kbh. Nationalmuseet, 1985, side 1010 ff.

Verner Bruhn: Kirkeliv i Esbjerg, vor Frelsers Kirke i 100 år, Esbjerg 1987, side 172 ff.

Treenighedskirkens hjemmeside: www.treenighedskirken.dk