Tre høje


Tre Høje ved Tryggelev


Tre Høje ved Tryggelev.

Intro

Ved Tryggelev ligger fortidsmindet Tre Høje, der består af 2 velbevarede gravhøje fra bronzealdereren og én, hvoraf halvdelen er bortgravet. Højene fungerede som grave for stormandsslægter og var som regel placeret, så de kunne ses på lang afstand.