Tre bronzedøre til Ribe Domkirke

Intro

Anne Marie Carl Nielsen Tre bronzedøre til Ribe Domkirke, 1904 Monument, bronze

Som et led i restaureringen af Ribe Domkirke fra 1882-1904 blev Anne Marie Carl-Nielsen inviteret til at skabe tre bronzeporte til kirken. I sommeren 1903 tog hun fat på det enorme og prestigefyldte arbejde, hvor hun viste sig fra sin mest dekorative side.
Kathovedporten Kathovedporten har navn efter dørringen i portens midte, et katte-hoved fra romansk tid. Ovenover ses fem relieffer med scener fra Kristi Lidelseshistorie; i midten Jesu indtog i Jerusalem, øverst Judaskysset og nederst Maria Magdalena, som salver Kristi fødder. Anne Marie Carl-Nielsen inddrog ofte familie og venner som modeller, og i korsformens venstre side vifter ægtefællen Carl Nielsen, sønnen Hans Børge og hushjælpen Maren med palmeblade, mens vennen og kollegaen Niels Skovgaard rider ind i Jerusalem på æselryg. I korsets hjørner ses hoveder af apostle eller evangelister, mens håndtaget har form som en påfugl; et symbol på opstandelsen og det evige liv.
Hovedporten Til Hovedportens lodrette midterfelt valgte Anne Marie Carl-Nielsen motivet Himmelborgen; et billede på Guds rige, hvor de frelste samles. Ved siderne ses de fire evangelister, hvis vrede ansigter knytter sig til voldsomme syner fra Ezekiels bog i Det Gamle Testamente. Datteren Irmelin var model til portens havfrueformende håndtag, mens datteren Anne Marie lagde ansigt til den vrede Matthæuskerub.
Nordre port Nordre port rummer de enkleste ornamenter. Kornakset er et spirende symbol på troen og mennesket, mens bølgerne er et billede på Vesterhavets utallige besøg på kirkens port. Samtidig er vandet et frugtbarheds- og livssymbol. Portens dørring har form som et tyrehoved, håndtaget som en engsnegl.


Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945, f. Brodersen) er en af vores mest banebrydende, kvindelige kunstnere – og en ildsjæl, der hverken lod sig bremse af ægteskabet med komponisten Carl Nielsen eller rollen kvinde og mor. Hun var den første kvinde, der udstillede på Den Frie Udstilling i København, og hun var med til at oprette Kvindelige Kunstneres Samfund. Anne Marie Carl-Nielsen var naturalist, og hendes mange skitser røber en utrolig iagttagelsesevne. Eftermælet er et imponerende livsværk, der bl.a. tæller en rytterstatue af Christian IX og tre bronzeporte til Ribe Domkirke.