Tre ElementerIntro

Hans August Andersen, 1975, cortenstål. Opstillet 1996 ved Hansenberg (Kolding Tekniske Skole). Gave fra Saxildhusfonden. Udført på Vamdrup Rustfri Stålværk A/S.

Den opadstræbende skulptur består af tre ens og lige betydningsfulde elementer, der symboliserer elever, lærere og skolebygninger. Skulpturens linier og det anvendte materiale giver endvidere associationer til teknik

Hans August Andersen (1926-2003) har ydet en helt personlig indsats for udviklingen af det konkrete maleri i Danmark. Han er en af de første danske malere, der konsekvent har arbejdet med perceptionspsykologiens figur-grundproblematik i det sort-hvide maleri, den retning, som internationalt fik betegnelsen op art. Også hans store skulpturer i cortenstål træder frem som stærkt personlige udtryk. Har været med til at præge det lokale miljø og hermed efterlevet den oprindelige konstruktivismes intention om kunstens brug i det sociale rum. Hans August Andersen har udført en række skulpturer i Koldingområdet. Blandt andre '''Fire Elementer'''(1974), '''Ved Vejen''' (1981) og '''Pagode''' (1990).