Trappendal


Intro

Gården "Trappendal" er oprettet i 1791. Jorden kom fra udstykningen i 1791 af hovedgården. De nuværende bygninger er opført i 1844 og 1845 for udlængernes vedkommende. Gården har siden 1791 tilhørt samme familie, som siden 1828 har båret navnet Krag. Jorden blev i 1973 udstykket til sommerhusgrunde.