Transformatorstationen


Harteværkets transformator bygning på engen nordvest for kraftværket.

Intro

Transformatorstationen blev opført i 1937, bebygget areal 173m2. I stram "funkis-stil", den blev tidligere brugt til tekniske formål og reparation af værkets transformere, nu anvendes den til undervisnigsformål og står delvis tom. Bygningen er fredet.

Transformatorstationen og vagthuset fra 2. verdenskrig
Transformatorstationen er bygget i slutningen af 1930érne, da man dannede Sydøstjyske Samleskinne. Harteværket var det naturlige sted for placeringen for transformatorer, der skulle forsyne Kolding opland og Kolding by med el. Her blev spændingen omformet fra 60.000 volt til 10.000 volt, før den blev sendt videre til en transformatorstation nærmere forbrugerne, hvor spændingen blev ændret til 380/220 volt.
Det lille sorte hus var under 2. verdenskrig et vagthus. Vagterne kunne her opholde sig døgnet rundt i alt slags vejr og forhindre sabotage på transformatorstationen.