Tranbergs Gård i Vester Nebel sogn


Tranbergs gård 1985. Foto: Morten Harborg 1985. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Tranbergvænget 1. Matr 1en (opr. 1æ) Hygum, V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1926 ved udstykning af ca. 37 tdr. l. jord fra Hygum Nørregård. I dag er kun stuehuset tilbage. En del af Vester Nebel by ligger på gårdens jord.

Grundlæggeren af gården var Jens Peder Nielsen. Han stammede fra Sdr. Bork og havde 1908 - 1919 været uddeler i V. Nebel Brugsforening og derefter uddeler i Grindsted. 1910 var han blevet gift med Anna Marie Bjerre, en datter af Søren Jensen Bjerre fra Hygum Nørregård.
I 1926 fik han udstykket jorden fra svigerfaderens gård, Hygum Nørregård. Anna Marie og Jens Peder Nielsen drev gården til ca. 1930 og købte da en købmandsforretning i Vejrup. Gården blev derefter drevet med bestyrer (svogeren Christian Daugaard Christensen) frem til 1932.

1932 blev gården overtaget af Niels Tranberg fra Hessel ved Hodde. Han var først gift med Marie Borg fra Hodde, som døde 1941. Derefter blev han gift med Else Gårde fra Bejsnap i Ølgod sogn. De drev gården i mange år. Niels Tranberg var endvidere sognefoged.

Vester Nebel by begyndte at vokse. I midten af 1960'erne opkøbte V. Nebel sognekommune 3 tdr. l. af gårdens jord til udstykning af Landsbytoften/vænget-kvarteret. Efter at Vester Nebel kommune i 1969 blev lagt sammen med Esbjerg kommune opkøbte kommunen hele gården 1970. Niels Tranberg blev dog boende til sin død i 1978, hvorefter Else Tranberg flyttede derfra o. 1980.

Siden er stalden blevet nedrevet, og stuehuset udlejet til forskellige. Der var forskellige planer med stuehuset, men 1988 blev huset solgt til Marinus Søndergaard fra Hygum Nørregård. Noget af gårdens jord blev frasolgt af kommunen. Resten af jorden er udstykningsområde. Tranberg/Oksevængetkvarteret er udstykket på gårdens jord.

Marinus Søndergaard udlejede huset til sønnen John Søndergaard, der 1989 blev gift med Tove Lindholm Lindholm Graversen fra Tinghøj ved Varde.

2001 Nuværende ejere Tove og John Søndergaard.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991