Traktørstedet Højeruplund


Traktørstedet med den nye kirke ca. 1990


Parkeringspladsen ved traktørstedet ca. 1950


Traktørstedet ca. år 2000

Intro

Det oprindelige bindingsværkshus til traktørstedet er formentlig bygget mellem 1840 - 45. Der er ikke registreret, om det har været traktørsted, før selskabet Højeruplund bliver etableret i 1910.

I 1911 overdrages Fredsskoven ved Højerup Kirke inklusiv huset ved et gavebrev fra kammerherre Scavenius på Gjorslev til Selskabet Højeruplund. Der blev hurtigt oprettet et traktørsted i det lille hus med en bevilling, dog i mange år uden spiritus. Bevillingen blev i første omgang overdraget til den ældre mand, Poul Olsen, som i forvejen boede i huset. Han var fisker og kridtskærer, og fra 1916 til sin død i 1925 fik han titlen som opsynsmand ved Højeruplund. Da der hurtigt blev behov for mere plads til servering, blev der bygget en overdækning, så der blev en åben pavillon med perlegrusbelægning og faste borde, hvor man kunne nyde den medbragte mad, mod at betale for de alkoholfrie drikkevarer. I 1922 overtog hans søn Jens Olsen og hans kone Karen Olsen stedet. De blev den længst virkende forpagterpar, da de har stedet til 1960. Parret boede selv i husets små stuer, og deres private køkken brugtes til forplejning af gæsterne. Der var ikke indlagt vand eller afløb i køkkenet, så vandet måttes hentes fra brønden og derefter bæres ud. I 1939 blev der indlagt vand og samtidigt anlagdes vandklosetter i forbindelse med en svalegang, som Jens Olsen selv fik opført bag huset, og som forbandt køkkenet med den nye lukkede pavillon. Under krigen blev tiderne hårde for traktørstedet, men i 50erne begyndte velstanden igen at vise sig i form af flere private biler, og det blev almindelig med familiefester uden for hjemmet og restaurantbesøg i fritiden. Stevns Klint er lige en dagtur fra København, og turiststrømmen øges yderligere op gennem 60erne, så man opleve op til 4 - 500 biler på den store parkeringsplads om søndagen. Det gav øget travlhed for traktørstedet,så personalet blev udviddet. Presset for fornyelse af traktørstedet steg. Hidtil var der blevet lavet mad på et brændefyret ringkomfur, men der blev bevilget et nyt komfur i 1952, samtidigt med at der blev renoveret og malet i den lukkede pavillon. Den gamle åbne pavillon blev flyttet 8 meter ind og lukkes på tre af siderne. I 1961 overtager Tage og Marie Vangsgaard traktørstedet. De fik spiritusbevilling, køkkenet blev udviddet og fik et større gaskomfur, den lille pavillon blev isoleret, og der blev etableret opvarmning. Mange stevnsboer vælger at holde de store familiefester i Højeruplund, så næsten alle weekender var der optaget i restaurationen. Også de mange turister, som besøgte klinten, kirken og museet lagde tit også et besøg forbi traktørstedet. Vagnsgaard parret driver stedet med stor succes frem til 1980. Forpagtningen blev der efter overtaget af Mona og Knud Gregers Nielsen. Han var uddannet kok og satte nyt præg både på menuer og servering. Det blev tradition for julemarked, juletræsfester, og i en kort periode var der en årlig Højeruplundrevy. Parret trak sig tilbage efter 20 år i år 2000. Efter en periode med flere forskellige forpagtere og en nedgang i turistbesøg og afholdelse af store familiefester, overtager den nuværende forpagter Karl Peter Andersen forpagtningen i 2014. Udviklingen har vendt sig sig med en større turisttilstrømning, i sær efter at Stevns Klint blev opført på UNESCOs verdensarvsliste samme år.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv