Trøstrup Mølle/Slukefter Savværk


Slukefter Savværk og Mølle. Savværksejer Alfred Hansens døtre Dagmar og Agnes ved vejen. Sønnen Poul ses ved hoveddøren.


Luftfoto af Slukefter Savværk året før besættelsen.


Slukefter Savværk ved Rugårdsvej. Møllehatten blæste af i en storm i 1928


Møller og savskærer Peder Pedersen der byggede hus og mølle ved Rugårdsvej


Der hentes træ i skoven til savværket. Det er ejeren Alfred Hansen der står midt for vognen.

Intro

Da møllen blev bygget i 1907 var det sekundært at save tømmer op, men 80 år senere sluttede det som et pænt stort savværk.


Møllen/Savværkets historie begyndte med at tømrer og snedker Peder Pedersen i juni 1907 købte 3 skp. land ud mod Rugårdsvej af Peder Sørensen for 350,- kr.
Peder Pedersen betinger sig i købekontrakten ret til at opføre en hollandsk vindmølle og et savværk på parcellen.
Fra de første års drift har vi intet i lokalarkivet, men endnu er der mennesker på egnen der kan huske de som barn kørte med til møllen.
Peder Pedersens helbred tvang ham til at afhænde møllen i 1922 og den nye køber tømrer Alfred Hansen fra Harndrup fik i 1923 næringsbrev som tømrer og opgav nu delvis mølleriet og lagde kræfterne i opskæring af tømmer og allerede året efter var pladsen for trang og der blev tilkøbt en strimmel jord nord for savværket.
Under en kraftig vinterstorm i 1928 blæste møllehatten af og blev ikke senere påsat.
Der blev opsavet træ og fremstillet frugtkasser til GASA og efter en vinterstorm sidst i 30’verne som gav store mængder stormfældet træ, blev der på tilkøbt jord opført to store tørrelader og der blev nu opskåret bøg og eg til parketstave samt emner til møbelfabrikker.
I de svære år under besættelsen blev der fyret med tørv og brunkul i døgndrift.
Træet kom overvejende fra omegnens skove; Langesø, Søndersø og Hesbjerg men og så fra Fænø og Munkebjerg blev det hentet hjem og med banen til Korup Station kom det fra Sjælland.
Der blev savet tømmer til trælast og sveller til DSB og emner til fire møbelfabrikker.
Omkring 1960 var 10-14 medarbejdere beskæftiget og der blev forarbejdet 300-400 m3 grantræ og 2000m3 bøgetræ om året, men sidst i 60’erne hvor byggeriet ekspanderede og lønningerne steg havde savværket svært ved at holde på arbejdskraften og aktiviteterne blev reduceret.
Savværket blev i 70 'erne ikke vedligeholdt og derfor nedslidt og da det blev samtidig blev omgivet af parcelhuse, valgte man at lukke. Træ og maskiner blev solgt og 11. juni 1987 ophørte savværket helt.
Grunden blev solgt og i de følgende år bygget til med andelsboliger og i huset hvor der tidligere havde været frokoststue, garage og sliberum blev der indrettet fælleshus til beboerne.
Rugårdsvej 575, der var bolig for savværksejerne, blev ligeledes solgt fra så intet er tilbage efter 80 års virke.