Trøstrup


Gård. Trøstruplund, nu rideskole


Gammel kone med tøjrkølle, køer. Anna Nielsen, Trøstrup. Køerne flyttes på nyt græs. Billedet tilhører Korup Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Trøstrup er nævnt første gang 1413 i formen Thrøstrup. Forleddet er afledt af mandsnavnet Thrugot. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.