Trøjborg Slotsruin


Trøjborg. Trøjborg


Trøjborg broen. Trøjborg

Intro

Trøjborg var i renæssancen en imponerende herregård. Ruinerne af Trøjborg ligger cirka 15 kilometer nord for Tønder. Herregården blev opført i 1580'erne af adelsmanden Peter Rantzau. Arkitekten var formentlig Hercules von Oberberg...

Trøjborg var i renæssancen en imponerende herregård. Ruinerne af Trøjborg ligger cirka 15 kilometer nord for Tønder. Herregården blev opført i 1580'erne af adelsmanden Peter Rantzau. Arkitekten var formentlig Hercules von Oberberg. Han udformede slottet som fire bygningsfløje omkring en mindre kvadratisk slotsgård. I hvert af de fire hjørner blev etagerne forbundet af et trappetårn med løgformet spir. Det var to hovedetager over en høj kælder. En vindebro førte over voldgraven ind til slottets store indgangsportal, der nu er delvis rekonstrueret ud fra den originale overbygning. Trøjborg blev nedrevet i 1854, da staten ikke ville overtage slottet. ''Trojas borg '' Under Trøjborgs ruiner ligger resterne af en middelalderborg, som blev anlagt i første del af 1300-tallet af hertug Valdemar af Slesvig. Navnet Trojas borg er hentet fra den græske mytologi. Borgen overgik siden til slægten Limbæk. I 1407 erhvervede dronning Margrete den Første Trøjborg og pantsatte den siden til Ribe bispestol. Udgravninger har vist, at borgen dengang bestod af et stort centraltårn på 12 x 13 meter, der var opført på en kunstig borgbanke og omgivet af en voldgrav. Murene var ikke mindre end fire meter tykke, og dele af fundamentet blev siden genbrugt, da herregården blev bygget i renæssancen.