Træskoslaget ved Køge - Slaget på Herfølge Kirkegård

Intro

Efter nederlaget udenfor og i Køge, forsøgte general Oxholm at organisere en sidste forsvarspost, besta°ende af flygtende soldater, ved Herfølge kirke. I alt ca. 120 mand lykkedes det at samle pa° kirkega°rden.

Herfølge Kirke er en højtliggende kirke med tykke høje kirkega°rdsmure og er derfor et godt forsvarspunkt. Ogsa° i Herfølge blev kirkebygningen derfor brugt til – dette for os noget uvante – forma°l. Ba°de præst og degn var dog forsvundet og med dem ogsa° nøglen til kirken. Døren ma°tte derfor brækkes op. Det lykkedes i første omgang for Landeværnet at holde fortroppen stangen, men efterha°nden na°ede ere tropper og ogsa° kanoner fra det ridende artilleri frem, og blev opstillet pa° møllebakken øst for byen. Oxholm indsa° efter en kort kamp, at modstand var nytteløs, og besluttede at overgive sig. Slaget var forbi.