Træskoslaget ved Køge - Skt. Nikolaj Kirke

Intro

Skt. Nikolai kirke blev anvendt som ammunitions- og krudtdepot af den danske styrke.

I kirken lå både krudt og ammunition forsvarligt aflåst. I kampens tumult blev nøglen dog glemt, og de få danske kanoner der var til rådighed, løb derfor hurtigt tør for ammunition. Kirken blev inden byens erobring anvendt til ”laboratorium” til fremstilling af ladninger til artilleri og færdige patroner. Efter slaget blev krudtet den 30. august ført ombord på skibene på reden i Køge havn. Over tyve vogne førte dem til havnepladsen.