Træskoslaget ved Køge - Rådhuset

Intro

Kaos begyndte at sprede sig i byen. Vogne, heste, kanoner, ryttere og løbende landeværnsmænd flygtede gennem de smalle gader, skarpt forfulgte. Flere forsøgte at tage kampen op mod de engelske styrker, dog uden det store held.

Under kampene i byen besatte og forsvarede en del landeværns-soldater rådhuset. General Wellesley skrev rosende om dem i sin rapport: '''”at skønt de danske flygtede med bestyrtelse og overilelse og til ''''''dels bortkastede våben og klæder, så udviste dog den ny milits en ''''''modig ånd. Nogle af disse rå rekrutter fyrede ud af vinduerne i ''''''Køge på vort kavaleri og lode sig nedskyde af vort infanteri. Andre ''''''skjulte sig bag de i rækker stående kornneg på markerne og skøde ''''''herfra på deres forfølgere, ikke uden tab for os”.''' Efter slaget indrettede englænderne en vin- og billardstue i stueetagen, øverst var der lazaret og operationsstue. Både danske og engelske sårede blev behandlede her af danske og engelske læger i fællesskab. Mange landeværnsmænd havde skudsår i ryggen eller sædet, hvilket vidner om flugten.