Trælleholm


Trælleholm set fra Nakskov Fjord


Trælleholm set fra Nakskov Fjord

Intro

Hvis man fra fjorden sejler mod Nakskov by, vil man før Nakskov Skibsværft som nu er lukket, se et lille skovklædt stykke land på højre side af sejlrenden.

Trælleholm er en halvt inddæmmet holm, som oprindeligt var på ca. 1 1/2 tdr. land. Holmen blev med sin østlige spids forbundet med resten af Lolland, da man grundlagde og byggede Nakskov Skibsværft i 1916. Man har igen i 1960'erne og
1980'erne fyldt et større område op på holmens sydside. Man har ligeledes i 1960'erne anlagt et øst-vestgående dige.

Ved lavvande kan man se resterne af en pælesætning under vandet mellem Trælleholm og Rosnæs. Det drejer sig sandsynligvis om en sejlspærring for at dæmme op for fjendtlige skibe. Man er i tvivl om denne pælesætning stammer fra vendernes hærgen mellem 1000 og 1100 e.kr., da fund af lignende pælesætninger er dateret til denne periode, eller om den stammer fra tiden omkring broncealderen, dvs. helt tilbage til 1800 f.kr. Hvis man var lokal og skulle undgå pælesætningen benyttede man sig af Sipperenden, der gik syd om Trælleholm.

Trælleholm er ikke så let tilgængelig, men fra Rosnæs på den nordlige side af havneindsejlingen ses Trælleholm tydeligt.