Trædesten på række


Trædestensrækken med tørveindustri i baggrunden


Trædestenene, som de så ud inden vandstanden blev hævet i Bølling Sø

Intro

I bronzealderen var den vestlige del af Bølling Sø omdannet til mose. For at krydse moseområdet tørskoet, blev der anlagt en trædestensrække, hvor dalen var smallest. I dag er stenrækken sat under vand men enkelte sten kan ses i kanten af søen.

Trædestensrækken blev fundet ved tørvegravning omkring år 1900. Dengang vidste man ikke, at anlægget var fra oldtiden, men troede det var den gamle kirkesti mellem Engesvang og Kragelund. Trædestensrækken blev udgravet i 2001, og først her blev det fastslået, at anlægget er bygget helt tilbage i bronzealderen. Den består af flere hundrede sten, som er 35-50 cm store. Stenene er møjsommeligt placeret én efter én i en lang række med et skridts afstand. Rækken kan følges over godt 400 meter. Pollenalyser af tørvelagene omkring stenene viser, at trædestensrækken er anlagt i yngre bronzealder.I forlængelse af trædestensrækken er der udgravet et træbygget broanlæg, der lå over det forhistoriske åløb dalbunden. Broen er bygget af egeplanker fra træer, som er fældet mellem år 792 og 540 f. Kr. Trædestensrækken og broanlægget er samtidige og har formentligt haft en lang levetid. Stenrækken er et af de ældste ”vejforløb” i området, og kan siges at være en forløber for den moderne Kragelundvej. Hør [http://www.museummidtjylland.dk/ Museum Midtjylland]s Audiowalk her: [https://museummidtjylland.dk/wp-content/uploads/2020/06/Traedestensraekken.mp3 museummidtjylland.dk/wp-content/uploads/2020/06/Traedestensraekken.mp3]